Otwarte Pon - Sob 09:00-17:00
Email biuro@master-c.pl Tel. +22 622 10 69
Otwarte Pon - Sob 09:00-17:00
Email biuro@master-c.pl Tel. +22 622 10 69

Restrukturyzacje

Przeprowadzamy restrukturyzacje

W naszej ofercie konsultingowej oferujemy doradztwo dla biznesu. Koncentrujemy się na działaniach umożliwiających szybkie i elastyczne reagowanie na zmieniające się otoczenie biznesowe. Duży nacisk kładziemy na zapewnianie Klientom dostępu do najnowszej wiedzy i praktyk zarządzania. Naszym Klientom doradzamy przy podejmowanych przedsięwzięciach biznesowych, a w szczególności pomagamy przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

Dbamy o rozwój Klienta na poziomie zarządzania strategicznego oraz właściwe przygotowanie do działań operacyjnych. Zapewniamy fachową pomoc w sporządzaniu analiz rynkowych i marketingowychstrategii, biznes planów i studiów wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowo-badawczych. Sporządzamy wyceny wartości przedsiębiorstw, analizy opłacalności inwestycji i analizy ekonomiczno-finansowe.

Bierzemy czynny udział w procesach restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych. Pomagamy w restrukturyzacji kosztowej przedsiębiorstw, w tym w zarządzaniu kosztami pracowniczymi i obsługą zadłużenia bieżącego – z uwzględnieniem zagadnień operacyjnych i finansowych.

Przygotowujemy naszych Klientów do pozyskania inwestora branżowego – organizujemy finansowanie (krótko- i długoterminowe, na rynku kredytowym i kapitałowym).

Opracowujemy i realizujemy doradztwo w obszarze prywatyzacji, zmian w zarządzaniu i organizacji ochrony zdrowia, w tym przekształcenia szpitali w spółki. Opracowujemy programy naprawcze i przeprowadzamy restrukturyzacje szpitali, w tym prawną i ekonomiczną. Wskazujemy przyczyny oraz miejsca powstania nadmiernych i nieuzasadnionych kosztów, obszary przynoszące straty, nieopłacalność procedur.