Master Consulting - usługi doradztwa strategicznego
 
 

Zajmujemy się opracowywaniem prognoz, analiz i wycen finansowych, studiów wykonalności, biznes planów, strategii, programów naprawczych i restrukturyzacji, oraz pozyskiwaniem dotacji unijnych, organizowaniem finansowania wkładu własnego oraz wsparcia inwestorskiego dla projektów.

Zapraszamy do kontaktu.  kontakt e-mail

 

Doradztwo strategicznebusiness8(2)

Tworzenie strategii rozwoju przedsiębiorstw, wdrażanie programów wzrostu wartości firmy, audyty kosztowe, projektowanie strategii marketingowych rozwoju firm

więcej…

Audyt zatrudnieniamen14

Nowe tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, strategie organizacji i zarządzania personelem, system oceny personelu, zapobieganie wypaleniu na poziomie organizacji.

więcej…

Doradztwo inwestorskiebusiness112

Organizowanie finansowania – faktoring, emisje obligacji, leasing zwrotny, analizy ekonomiczno-finansowe, analizy kosztów korzyści, przygotowywanie prognoz rynku.

 

więcej…