Otwarte Pon - Sob 09:00-17:00
Email biuro@master-c.pl Tel. +22 622 10 69
Otwarte Pon - Sob 09:00-17:00
Email biuro@master-c.pl Tel. +22 622 10 69

Human resources

Oferujemy pomoc w formułowaniu strategii personalnej zgodnej ze strategią firmy. Wraz z Klientami przekładamy strategię na działania operacyjne: tworzenie opisów stanowisk, rekrutowanie, wdrażanie systemu ocen pracowniczych, opracowywanie programów rozwoju pracowniczego i szkolenia.

Nasze podejście jest oparte na zarządzaniu kompetencjami i zarządzaniu kosztami pracowniczymi. Dla menedżerów przygotowujemy programy rozwojowe, doskonalące ich kompetencje i dbające o rozwój osobisty. Naszą kluczową usługą w tym zakresie jest executive coaching, prowadzony przez członków International Association of Coaches (ICA).

Pracownikom opracowujemy długoterminowe programy doskonalące kwalifikacje zawodowe
i zwiększające skuteczność pracy, szkolenia w obszarach kluczowych – sprzedaż i obsługa klienta. Zgodnie z naszym autorskim podejściem – Learning Partnership – wszystkie programy rozwojowe wpisane są w strategię firmy i służą jej realizacji.

Wspomagamy zarządzanie kosztami pracowniczymi poprzez restrukturyzację systemu wynagrodzeń i premiowania oraz zmiany struktury zatrudnienia. Oferujemy również fachową pomoc na każdym etapie procesu rekrutacyjnego. Nasze usługi obejmują preselekcję kandydatówocenę kompetencji i assessment centre, a także executive search.

Dodatkowo dla firm zagranicznych, planujących inwestycje w Polsce, prowadzimy doradztwo na temat rynku pracy, możliwości zatrudniania i wynagradzania oraz polskiego prawa pracy. W projektach wykorzystujemy znajomość klimatu społecznego oraz relacji i możliwości współpracy z organizacjami związkowymi.

TEMATYKA PROJEKTÓW DORADCZYCH

 • opracowywanie programów restrukturyzacji
 • wdrażanie procesów restrukturyzacyjnych
 • wdrażanie zarządzania kosztami pracowniczymi
 • zarządzanie projektami
 • opracowywanie analiz ekonomicznych projektów i przedsięwzięć
 • analizy ekonomiczno-finansowe, analizy kosztów korzyści
 • standaryzowanie procedur kadrowych
 • wdrażanie systemów premiowania i wynagradzania
 • wdrażanie systemów ocen pracowniczych, ścieżek karier i sukcesji
 • tworzenie efektywnych struktur organizacyjnych
 • zarządzanie kompetencjami menedżerskimi w organizacjach
 • executive search – zatrudnianie na wysokie i kluczowe stanowiska menedżerskie
 • coaching dla zarządów i kluczowych menedżerów
 • szkolenia w zakresie zarządzania zespołem handlowców
 • szkolenia w zakresie profesjonalnej obsługi klienta
 • team – building
 • inne szkolenia specjalistyczne